Heimskringla :

Olav Tryggvasons saga

Home

Tilbake til forrige

 

1.

2.

3.


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Håkon jarl ligger til sengs og grunner.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Olav sørger over Geiras død.29.

30.

31.

32.


33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Eirik jarl, Torkjell Leira og Sigurd Buesson.


Sigurd får grid


42.

43.

Åsta får vite om Harald Grenskes utroskap44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.


76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Olav rekker Tyre kvannstilken.

kvannstilk

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Eiriks menn border Ormen lange.

Ormen lange blir bordet.

111.

112.

113.